Ubezpieczenia
BsRóżan
GS
Calvados

ODBIÓR ŚMIECI W CZERWCU

Zmieszane - 3,17     Ulegające biodegradacji - 10,24      Segregowane - 27

Zmarł Kazimierz Daszewski

W dniu 31 października br. po długiej chorobie w wieku 83 lat zmarł Kazimierz Daszewski. Bardzo dbając o fakty i materiały źródłowe autor wspaniałych opracowań o historii Różana i ziemi różańskiej.
    Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom wyrazy głębokiego współczucia i żalu składają Redaktor Naczelny oraz Redakcja Świerszcza Różańskiego.