ODBIÓR ŚMIECI W KWIETNIU

Zmieszane - 8,20     Ulegające biodegradacji - 1,15,29      Segregowane - 18