Art-dom
Kwiaciarnia
Atarius
Zoologiczny

Zmarł Pan Jan Mieczysław Żytowiecki - znajomy, współpracownik, pochodzący z patriotycznej rodziny, autor wielu artykułów traktujących o historii Różana i jej mieszkańcach. Obdarzony wyjątkową pamięcią przybliżał historię miasta w sposób szczególny.
W osobie Jana Mieczysława Żytowieckiego straciliśmy wielkiego przyjaciela. Człowieka, który do ostatnich dni interesował się naszym miastem, mimo że nie mieszkał tu na stałe. Wielokrotnie pomagał w ustalaniu faktów z przeszłości. Był jednym z ostatnich świadków przedwojennej historii naszego miasta. I tak już chyba pozostanie...

 

Jaki jest budżet gminy Różan na 2018 r.?

 Na sesji Rady Miejskiej w Różanie, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2017 r. w przedświąteczny poniedziałek, radni uchwalili budżet gminy na 2018 r. Budżet został przyjęty w wersji zaproponowanej przez burmistrza, przy 10 głosach za, 2 przeciwko i 2 wstrzymujących się. Naturalnie spotkał się z krytyką części radnych, co jest zrozumiałe, bo każdy chciałby uszczknąć coś dla siebie i pochwalić się przed mieszkańcami w roku wyborczym. Polityka polityką, a w liczbach i zamierzeniach inwestycyjnych wygląda to następująco.