Zoologiczny
Art-dom
GS
Allmax

ODBIÓR ŚMIECI W SIERPNIU

Zmieszane - 12,26     Ulegające biodegradacji - 5,19      Segregowane - 21