ODBIÓR ŚMIECI W CZERWCU

Zmieszane - 3,17     Ulegające biodegradacji - 10,24      Segregowane - 27