Raport o stanie gminy za 2021 r.

Odsłony: 999

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego i jest przedstawiany przez burmistrza radzie gminy co roku do dnia 31 maja.

RAPORT O STANIE GMINY