Praktyka weterynaryjna
Getmor
TynkService
Zoologiczny
KWIECIEŃ - harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Metale i tworzywa - 9, Zmieszane, Bio. - 1,13,27, Papier - 30