Aktualny numer

Książka o Różanie

 ZNACZKI TURYSTYCZNE

Nr 911 i 912

WMA 79-89

quest

Zbigniew Wilna

Wilma, Zbigniew Henryk, (syn Eugenii z Gnatowskich i Franciszka, wojskowego lekarza weterynarii), architekt, artysta grafik; u r. 1 września 1930, Różan; żonaty, 2 dzieci; studia: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Wydział Malarstwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa 1948-55.


Uprawia: arch., arch. wnętrz, wystawiennictwo, wzornic­two przem., grafikę użytkową; pracownik naukowo-dydaktyczny, asystent Wydz. Arch. Polit. Warszawskiej 1948-50; proj. oprawy piast, i malej arch. kanału Żerań-Zegrze, Centralne Biuro Stu­diów i Proj. Bud. Wodnego „Hydroprojekt", Warszawa 1952-58; praktyka zaw. i stypendium, Londyn 1960-61; kier. graficzny i czł. kolegium red.: „Magazynu Turystycznego", „Nowej Kult.", Warszawa 1962-75; doradca ds. humanizacji i rch. ZG RSW „Pra­sa", Warszawa 1962-65; kier. pracowni arch. Międzywydz. Zakładu Doświadczalnego ASP, Warszawa 19 72- 77; główny specja­lista i kier. pracowni arch. i wzornictwa przem. „Unitra-Unima", Warszawa 1977-; pracownik firmy A.Egbor and Associates, Ni­geria 1981-.


Wystawy indywidualne: meble biurowe i red., Warszawa 1975, proj. totalne, Warszawa 1980; czł.: SARP 1954-,SDP 1964-82; czl. ZPAP, czł. rady Artyst. ZPAP, Warszawa; wiceprezes In­ternational Federation of Interior Architects 1978-82; nagrody i wyróżnienia w konkursach arch., m.in.: za szkolę typową, gmach PR i TV, PAP i CAF, budynek MSZ, Pomnik Partyzantów, Kielce, Pomnik Obrońców Gdańska, kościół, Dania.

Ważniejsze realizacje: stoisko polskie w Muzeum Morskim, Trelebogr 1956 (medal), wnętrza Muzeum Etnograficznego, San­domierz 1961, wystawa „300 lat prasy polskiej", Warszawa 1962, stoisko „Pagedu" na targach, Paryż 1963, Zagrzeb 1964, biura przedstawicielstw handlowych w Pradze 1968, Moskwie 1970, salon szt. „Polonez", Londyn 1970, galeria „Ars Palona", Wie­deń 1973, hotel Karpacz 1973, galeria „Art.", Warszawa 1974, Biuro Radcy Handlowego, Haga 1975, wnętrza szpitala, Aniu 1977.

Publikacje: liczne artykuły w prasie krajowej i zagr., m.in-.-.„Projekt", „Architektura", „Stolica", „Kultura", „Polish Perspectives", „Życie Warszawy", „Trybuna Ludu", „Domus", „Sztu­ka", „Ars" i innych.

Pogoda w Różanie

Monitoring jakości powietrza na terenie Gminy Różan

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych