ODBIÓR ŚMIECI W LIPCU

Zmieszane - 1,15,29     Ulegające biodegradacji - 8,22      Segregowane - 24

Teatr Kazimierza Napiórkowskiego "Nadnarwianka" działający przy Domu Kultury w Różanie w latach 50-60.