Allmax
Ubezpieczenia
Allmax
BsRóżan

ODBIÓR ŚMIECI W MARCU

Zmieszane - 11,25     Ulegające biodegradacji - 4,18      Segregowane - 21

Teatr Kazimierza Napiórkowskiego "Nadnarwianka" działający przy Domu Kultury w Różanie w latach 50-60.

Fot.B.Okrągliński