ODBIÓR ŚMIECI W LISTOPADZIE

Zmieszane - 4,18     Ulegające biodegradacji - 12,25      Segregowane - 28

Teatr Kazimierza Napiórkowskiego "Nadnarwianka" działający przy Domu Kultury w Różanie w latach 50-60.