LUTY - harmonogram odbioru odpadów komunalnych
metale i tworzywa - 5, zmieszane i bio. - 1, papier - 19

Teatr Kazimierza Napiórkowskiego "Nadnarwianka" działający przy Domu Kultury w Różanie w latach 50-60.

Fot.B.Okrągliński