Art-dom
Calvados
Zoologiczny
Praktyka weterynaryjna

ODBIÓR ŚMIECI W PAŹDZIERNIKU

Zmieszane - 7,21     Ulegające biodegradacji - 14,28      Segregowane - 23