GS
Getmor
Zoologiczny
Kwiaciarnia

ODBIÓR ŚMIECI W SIERPNIU

Zmieszane - 12,26     Ulegające biodegradacji - 5,19      Segregowane - 21