Allmax
Allmax
Zoologiczny
GS

ODBIÓR ŚMIECI W SIERPNIU

Zmieszane - 12,26     Ulegające biodegradacji - 5,19      Segregowane - 21