Ubezpieczenia
GS
Getmor
Art-dom
WRZESIEŃ - harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Metale i tworzywa - 6, 13, 21, 27 Papier - 3, 17, Szkło - 10 Zmieszane - 1,7,8,14,15,22,23,28,29 Bio. - 2,9,16,24,30,