ODBIÓR ŚMIECI W SIERPNIU

Zmieszane - 12,26     Ulegające biodegradacji - 5,19      Segregowane - 21

Teatr Kazimierza Napiórkowskiego "Nadnarwianka" działający przy Domu Kultury w Różanie w latach 50-60.