ODBIÓR ŚMIECI W MAJU

Zmieszane - 6,20     Ulegające biodegradacji - 13,27      Segregowane - 23

Teatr Kazimierza Napiórkowskiego "Nadnarwianka" działający przy Domu Kultury w Różanie w latach 50-60.