GS
Praktyka weterynaryjna
BsRóżan
TynkService

ODBIÓR ŚMIECI W PAŹDZIERNIKU

Zmieszane - 7,21     Ulegające biodegradacji - 14,28      Segregowane - 23

Zmarł Kazimierz Daszewski

W dniu 31 października br. po długiej chorobie w wieku 83 lat zmarł Kazimierz Daszewski. Bardzo dbając o fakty i materiały źródłowe autor wspaniałych opracowań o historii Różana i ziemi różańskiej.
    Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom wyrazy głębokiego współczucia i żalu składają Redaktor Naczelny oraz Redakcja Świerszcza Różańskiego.