Allmax
Art-dom
Chrisbruk
GS

ODBIÓR ŚMIECI WE WRZEŚNIU

Zmieszane - 9,23     Ulegające biodegradacji - 2,16,30      Segregowane - 19