Aktualny numer

Książka o Różanie

 ZNACZKI TURYSTYCZNE

Nr 911 i 912

WMA 79-89

quest

Sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych

Firma WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach została wskazana jako dostawca węgla dla mieszkańców gminy.
Węgiel opałowy, będzie dystrybuowany w Różanie przez P.U.H. ALLMAX Józef Wilczewski ul. Królowej Bony 4.
Do miejsca dystrybucji węgiel będzie dostarczany partiami. Osoby, które złożyły wnioski o zakup węgla, będą powiadamiane telefonicznie o konieczności dokonania wpłaty i konieczności jego odbioru według kolejności złożenia wniosków.

Warunkiem odbioru będzie uiszczenie zapłaty w formie przelewu na rachunek bankowy nr 16 8925 0006 0000 0143 2000 0020 (w tytule przelewu należy podać następujące dane: zakup węgla groszek/ekogroszek, imię i nazwisko oraz dokładny adres.
Płatności można dokonać również bezpośrednio w kasie urzędu gminy - płatność tylko kartą płatniczą. Gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Różanie.

Cena 2.000,00 zł brutto za 1 tonę, bez względu na kupowany sortyment opału.

Pogoda w Różanie

Monitoring jakości powietrza na terenie Gminy Różan