Aktualny numer

Książka o Różanie

 ZNACZKI TURYSTYCZNE

Nr 911 i 912

WMA 79-89

quest

Oświadczenie o dostępności

Oświadczenie dotyczące ułatwień dostępu

Ogólne
Gouk.pl dąży do zapewnienia, aby jego usługi były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Gouk.pl zainwestował znaczną ilość środków, aby zapewnić, że jego strona internetowa jest łatwiejsza w użyciu i bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych, z silnym przekonaniem, że każdy człowiek ma prawo do życia z godnością, równością, komfortem i niezależnością.
 
Dostępność na gouk.pl
Gouk.pl udostępnia Widżet ułatwień dostępu do witryny. Oprogramowanie pozwala gouk.pl poprawić zgodność z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).
 
Włączanie menu ułatwień dostępu
Menu ułatwień dostępu gouk.pl można włączyć, klikając ikonę menu ułatwień dostępu, która pojawia się w rogu strony. Po uruchomieniu menu ułatwień dostępu poczekaj chwilę, aż menu ułatwień dostępu zostanie załadowane w całości.
 
Zastrzeżenie
Gouk.pl kontynuuje swoje wysiłki na rzecz ciągłej poprawy dostępności swojej strony internetowej i usług w przekonaniu, że naszym zbiorowym moralnym obowiązkiem jest umożliwienie bezproblemowego, dostępnego i niezakłóconego korzystania również dla osób niepełnosprawnych.
Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści na gouk.pl były w pełni dostępne, niektóre z nich mogą nie być jeszcze w pełni dostosowane do najsurowszych standardów dostępności. Może to wynikać z nieznalezienia lub niezidentyfikowania najodpowiedniejszego rozwiązania technologicznego.
 
Tutaj dla Ciebie
Jeśli masz trudności z treściami na gouk.pl lub potrzebujesz pomocy w jakiejkolwiek części naszej strony, skontaktuj się z nami w normalnych godzinach pracy, a my z przyjemnością pomożemy.
Jeśli chcesz zgłosić problem z dostępnością, masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z gouk.pl w następujący sposób:
Tel: 29 7669042
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 
Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie.

Data publikacji strony internetowej: 2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików, filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
     
    Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Kruszewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 7669 042. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Różanie mieści się w przy ul. Mickiewicza 5, 06-230 Różan.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Brak osoby posługującej się językiem migowym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.