Zoologiczny
Chrisbruk
Calvados
GrilImex

ODBIÓR ŚMIECI W PAŹDZIERNIKU

Zmieszane - 7,21     Ulegające biodegradacji - 14,28      Segregowane - 23