LUTY - harmonogram odbioru odpadów komunalnych
metale i tworzywa - 5, zmieszane i bio. - 1, papier - 19