Upadł blok

Upadł blok
Pomimo opracowania wstępnych założeń do planu budowy bloku komunalnego w okolicach przedszkola samorządowego, pomysł przynajmniej na razie upadł. Radni nie potrafią się zgodzić, co do sensu budowy oraz ewentualnego sposobu przydziału mieszkań. Przy okazji wyszło na jaw, że kierownictwo Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie potrafi sobie poradzić z notorycznymi dłużnikami w opłatach za używanie mieszkań komunalnych. Duża część najemców żyje na koszt gminy, a zakład budżetowy odpowiedzialny za realizację zadań w zakresie gospodarki komunalnej rozkłada ręce w bezsilności.